ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΕΣ

Στο Συνεργείο

Ο Βασίλης Ανδρέου και επτά νέες ηθοποιοί παρουσιάζουν στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ επτά μονολόγους γυναικών. Ένας γάμος - έξι γυναίκες - ένας άγγελος. Στην αίθουσα δεξιώσεων “Θεραπαινίδες” εκτυλίσσεται ένας κρητικός γάμος. Εκεί συναντιούνται έξι γυναίκες-παράνυφοι και ο γάμος μετατρέπεται σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση, σε αναζήτηση θεραπείας.
“Θεραπαινίδα”: από το ρήμα θεραπεύω που σημαίνει θεραπεία, γιατρειά. Εξυπηρετώ και υπηρετώ. έμπιστες υπηρέτριες, δούλες, μαίες.
Επτά ηθοποιοί που μέσα από μαθήματα και θεατρικές πρακτικές ενέπνευσαν το Βασίλη Ανδρέου να γράψει γι’ αυτές. Έτσι προέκυψαν τα προσωπεία των ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ. Το Ko-omote, που σημαίνει μικρό πρόσωπο, είναι ένα από τα ωραιότερα προσωπεία του θεάτρου Noh και αποτέλεσε αφορμή για αυτό το έργο.

Διάρκεια: 17 Μαρτίου - 28 Απριλίου 2010

Παραγωγή: POLYPLANITY